درگیری در مرز آمریکای مکسیک

در مرز ایالات متحده مکسیک بین نیروهای امنیتی و افراد ناشناس درگیری اتفاق افتاد.

افراد مسلح در شهر کواویلای مکسیک با کامیونها به شهرک ویلا اونیون حمله کرده و به ساختمان های دولتی حمله کردند. نیروهای امنیتی به آنها واکنش پاسخ دادند.

در درگیری بین نیروهای امنیتی و این افرادی که گمان می رفت افراد کارتلی شمال شرقی باشند، 14 نفری که 4 نفرشان پلیس بودند، کشته شده و برخی از کارمندان شهرداری مفقود شدند.

در درگیری هایی که از سال 2006 با کارتل ها اتفاق می افتد، تاکنون بیش از 300 هزار نفر کشته شدند. در طول این مدت به علت این حوادث 340 هزار مکسیکی جا به جا شده و نزدیک 40 هزار نفر مفقود شدند.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها