تحقیقات بین المللی درباره قتلعام هایی که نسبت به مسلمانان میانماری روا داشته شده است

حاکمان دادگاه جزایی بین المللی درباره جرایمی که میانمار نسبت به مسلمانان روهینگیا روا داشته است، شروع به تحقیقات خواهد کرد.

بنابر بیانیه صادر شده توسط دادگاه جزایی بین المللی، گفته شده است که بنگلادش نیز عضو دادگاه می باشد و برخی از جرایمی که نسبت به مسلمانان آراکانی روا داشته شده است، اینجا صورت گرفته است.

دادگاه حکم داد که هنگامی که مسلمانان آراکانی به بنگلادش تبعید شدند، میانمار برخی از خشونت هایی را که جرایم جنگی محسوب می شود، مرتکب شده است.

ارتش میانمار در ماه اوت 2017 شروع به قتلعام، شکنجه و کشتار مسلمانان آراکانی کرده و سپس بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا به بنگلادش پناه برده بودند.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها