آمریکا تعداد سربازان خود در افغانستان را کاهش داده است

بنابر اطلاعات به دست آمده، آمریکا در یک سال اخیر تعداد سربازان خود در افغانستان را از 15 هزار به 13 هزار نفر کاهش داده است.

جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت: شاید مردم خیلی ندانند ولی ما به عنوان بخشی از روند بهینه سازی، نیروهای نظامی خود در این کشور را تا 2 هزار کاهش دادیم.

سونی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز در رابطه با این موضوع تصریح کرد که بیشتر افراد خارج شده از ستاد کابل می باشند.

لگت اظهار کرد که این وضع به معنی خروج از افغانستان نیست بلکه بخشی از بهبود سازی عمومی است.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها