هلند: ناتو نمی تواند بدون ترکیه ادامه دهد

مارک روته، نخست وزیر هلند، گفت: ناتو بدون ترکیه ناقص می ماند.

روته با بیان اینکه ادعای بدون ترکیه ماندن ناتو منطقی نیست، گفت: این باعث می شود که طرف شرقی ما ناقص بماند. ترکیه از قدرتمندرین اعضای ناتو است. ناتو از لحاظ ژئوپولیتیک و استراتژیک نمی تواند بدون ترکیه ادامه دهد.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها