مجلس قضایی عالی عراق اعلام کرد که 2 هزار و 626 تظاهرکننده ای که هنگام تظاهرات بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
بیشتر بخوانید