در کشور اوگاندا، از نیامندترین کشورهای آفریقا دانش آموزان به علت عدم وجود امکانات زیر درخت ها آموزش می بینند.
بیشتر بخوانید