براثر سقوط اتوبوس مسافربری به رودخانه ای در روسیه، 15 نفر جان خود را از دست دادند.
بیشتر بخوانید