وقف دست ایتام اروپا به علت زلزله ای که روز سه شنبه در آلبانی رخ داد، به این کشور رفته و پس از تحقیقاتی در محل زلزله، به زلزله زدگان کمک کرد.
بیشتر بخوانید