اسحاق ساغلام، رئیس حزب مطالبه آزاد با مسرور بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق دیدار کرد.
بیشتر بخوانید