مفید یارای، عضو اتحاد العلما در سخنرانی که در چهارمین نشست علما انجام داد، تاکید کرد که غرب از جمعیت مسلمانان می ترسد و به همین دلیل خانواده اسلامی را مورد هدف قرار می دهد و پروژه های غربی سازی طراحی می کند.
بیشتر بخوانید