روسای عشایر عربی تل ابیض با بیان اینکه از عملیات حمایت می کنند، تاکید کردند که مانند قبل به زندگی برادرانه با مردم کردنژاد ادامه خواهند داد.
بیشتر بخوانید