موشک هایی که از طرف رسول العین انداخته می شود، به سمت شهرک جیلان پینار می افتند.
بیشتر بخوانید