یاسین بورو، حسین داکاک، حسن گوکگوز، توران یاواش و ریاض گونش که در تاریخ 6 و 8 اکتبر 2014 در شهرک باغلار شهر دیاربکر ترکیه توسط افراد وابسته به پ.ک.ک/ حزب دموکراتیک خلق ها برسر مقبره هایشان یاد شدند.