نمایندگان انجمن های مردمی شهر شانلی اورفای ترکیه، در واکنش به قتل زن فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیستی، اظهار کردند که در صورت متحد شدن مسلمانان، رژیم اشغالگر دست به این ظلم ها نمی زند.