در انفجار در نزدیکی کارزار انتخاباتی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.